Товарна біржа є організацією, що обєднує юридичних та фізичних осіб, які здійснюють виробничу і комерційну діяльність, і має за мету надання послуг в укладенні біржових угод, виявлення товарних цін, попиту і пропозицій на товари, вивчення, упорядкування і полегшення товарообігу і пов'язаних з ним торговельніх операцій. 
Діяльність товарної біржі здійснюється відповідно до чинного законодавства України, статуту біржі та правил біржової торгівлі. У вас є можливість ознайомитись з осоновними законами, що регулюють діяльність біржи за неведеними нижче посиланнями.

1. Господарський кодекс України
           

2. Податковий кодекс України         

3. Цивільний кодекс України      

4. Закон України "Про товарну біржу"     

5. Наказ №42 "Щодо вдосконалення механізмів продажу необробленої деревини" від 19.02.2007                                                                            
В розділі представлено основні системні регулюючі акти біржової торгівлі, якими регламентується порядок здійснення біржових операцій, проведення біржових торгів, притягнення до відповідальності за порушення встановленого порядку на біржі, встановлюються правила поведінки учасників торгів, посадових осіб, працівників біржі, визначається зміст біржових угод та встановлюються гарантії їх виконання. Дані документи розроблені у відповідності з діючим законодавством та статутом біржі.
ПРАВИЛА БІРЖОВОЇ ТОРГІВЛІ
01.12.2017
ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
01.12.2017
ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ ТА ПРОВЕДЕННЯ АУКЦІОНІВ
01.12.2017
РЕГЛАМЕНТ ДОДАТКОВИХ АУКЦІОНІВ ДЛЯ ПІДПРИЄМСТВ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
01.12.2017
РЕГЛАМЕНТ ЕЛЕКТРОННИХ БІРЖОВИХ ТОРГІВ
01.12.2017
Аукціонний комітет -  комітет з організації та проведення аукціонів з продажу необробленої деревини.

Мета : врахування позиції всіх учасників ринку, а також громадської думки під час організації та проведення аукціонів з реалізації необробленої деревини.

Функції аукціонного комітетеу :
- здійснює загальне спостереження за дотриманням учасниками Регламенту з організації та проведення аукціонних торгів з
  продажу необробленої деревини
- бере участь в наданні замовникам статутсу учасників аукціонних торгів, про що складається протокол
- проводить засідання до початку аукціонних торгів, про що складається протокол
- надає рекомендації щодо визначення розміру кроку аукціону
- інші функції передбачені Положенням

Після затвердження акуціонним комітетом рішень, оформленних протоколом, рішення акуціонного комітету є обов'язковим для виконання всіма учасниками аукціонних торгів з продажу необробленої деревини.

Біржовий комітет - рада біржи, обирається загальними збороми членів товарної біржі, компетенція та повноваження визначаються статутом товарної біржі.
 
Функції біржового комітетеу :
- контроль за дотриманням статуту біржі
- прийом до членів біржі
- визначення правил проведення біржових оперецій
- контроль за допуском біржових цінностей та випуском біржових білетенів
- вирішення конфліктів між членами біржи та їх клієнтами
- встановлення зв'язків з державними та громадськими органами, пресою
МЕМОРАНДУМ ПРО ПІДВИЩЕННЯ ПРОЗОРОСТІ ПРОВЕДЕННЯ АУКЦІОНІВ
01.12.2017
АУКЦІОННИЙ КОМІТЕТ, ПРОТОКОЛ №1 ВІД 22.03.2016
01.12.2017
АУКЦІОННИЙ КОМІТЕТ, ПРОТОКОЛ №2 ВІД 12.04.2016
01.12.2017
АУКЦІОННИЙ КОМІТЕТ, ПРОТОКОЛ №3 ВІД 07.06.2016
01.12.2017
АУКЦІОННИЙ КОМІТЕТ, ПРОТОКОЛ №4 ВІД 04.08.2016
01.12.2017
АУКЦІОННИЙ КОМІТЕТ, ПРОТОКОЛ №5 ВІД 23.08.2016
01.12.2017
АУКЦІОННИЙ КОМІТЕТ, ПРОТОКОЛ №6 ВІД 17.10.2016
01.12.2017
АУКЦІОННИЙ КОМІТЕТ, ПРОТОКОЛ №7 ВІД 25.11.2016
01.12.2017
АУКЦІОННИЙ КОМІТЕТ, ПРОТОКОЛ №8 ВІД 03.03.2017
01.12.2017
АУКЦІОННИЙ КОМІТЕТ, ПРОТОКОЛ №9 ВІД 19.05.2017
01.12.2017
АУКЦІОННИЙ КОМІТЕТ, ПРОТОКОЛ №10 ВІД 07.08.2017
01.12.2017
АУКЦІОННИЙ КОМІТЕТ, ПРОТОКОЛ №11 ВІД 21.09.2017
01.12.2017
АУКЦІОННИЙ КОМІТЕТ, ПРОТОКОЛ №12 ВІД 01.11.2017
01.12.2017
БІРЖОВИЙ КОМІТЕТ, РІШЕННЯ №2 ВІД 20.02.2016
01.12.2017
БІРЖОВИЙ КОМІТЕТ, РІШЕННЯ №3 ВІД 07.04.2016
01.12.2017
БІРЖОВИЙ КОМІТЕТ, РІШЕННЯ №4 ВІД 15.06.2016
01.12.2017
БІРЖОВИЙ КОМІТЕТ, РІШЕННЯ №5 ВІД 10.08.2016
01.12.2017
БІРЖОВИЙ КОМІТЕТ, РІШЕННЯ №6 ВІД 11.01.2017
01.12.2017
БІРЖОВИЙ КОМІТЕТ, РІШЕННЯ №7 ВІД 21.02.2017
01.12.2017
БІРЖОВИЙ КОМІТЕТ, РІШЕННЯ №8 ВІД 12.05.2017
01.12.2017
БІРЖОВИЙ КОМІТЕТ, РІШЕННЯ №9 ВІД 23.08.2017
01.12.2017
БІРЖОВИЙ КОМІТЕТ, РІШЕННЯ №10 ВІД 18.01.2018
22.01.2018
АУКЦІОННИЙ КОМІТЕТ, ПРОТОКОЛ №13 ВІД 24.11.2017
01.12.2017
В цьому розділі Ви можете ознайомитись та завантажити шаблони документів, які стосуються акредитації нових учасників біржової торгівлі, інформаційних запитів, пов'язаних безпосередньо з участю в акуціонних торгах, тощо.
ДОГОВІР АКРЕДИТАЦІЇ
01.12.2017
ДОГОВІР НАДАННЯ ДОСТУТУ ДО ЕЛЕКТРОННОЇ ТОРГОВОЇ СИСТЕМИ
01.12.2017
ЗАЯВА НА АКРЕДИТАЦІЮ
01.12.2017
ДОВІРЕННІСТЬ ДЛЯ УЧАСТІ В АУКЦІОНІ
01.12.2017
ДОВІДКА ПРО ОБСЯГИ ПЕРЕРОБЛЕНОЇ ДЕРЕВИНИ ТА ВІДСТУНІСТЬ ЗМІН В СТАТУТНИХ (УСТАНОВЧИХ) ДОКУМЕНТАХ
01.12.2017
ЗАЯВА НА ПОВЕРНЕННЯ ГАРАНТІЙНИХ ВНЕСКІВ ПО НЕВИГРАНИМ ЛОТАМ
01.12.2017
ЗАЯВА ЩОДО ІНФОРМАЦІЇ ПРО РОЗПОДІЛ ГАРАНТІЙНИХ ВНЕСКІВ
01.12.2017
ЗРАЗОК ДОГОВОРУ КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ НЕОБРОБЛЕНОЇ ДЕРЕВИНИ
01.12.2017