Товарна біржа є організацією, що обєднує юридичних та фізичних осіб, які здійснюють виробничу і комерційну діяльність, і має за мету надання послуг в укладенні біржових угод, виявлення товарних цін, попиту і пропозицій на товари, вивчення, упорядкування і полегшення товарообігу і пов'язаних з ним торговельніх операцій. 
Діяльність товарної біржі здійснюється відповідно до чинного законодавства України, Статуту біржі та Правил біржової торгівлі. У вас є можливість ознайомитись з осоновними законами, що регулюють діяльність біржі за неведеними нижче посиланнями.

1. Господарський кодекс України
           

2. Податковий кодекс України         

3. Цивільний кодекс України      

4. Закон України "Про товарну біржу"                                                                  
В розділі представлено основні системні регулюючі акти біржової торгівлі, якими регламентується порядок здійснення біржових операцій, проведення біржових торгів, притягнення до відповідальності за порушення встановленого порядку на біржі, встановлюються правила поведінки учасників торгів, посадових осіб, працівників біржі, визначається зміст біржових угод та встановлюються гарантії їх виконання. Дані документи розроблені у відповідності з діючим законодавством та статутом біржі.
РЕГЛАМЕНТ ЕЛЕКТРОННОГО МАЙДАНЧИКА
15.04.2021
ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ
15.04.2021
ЗМІНИ ДО РЕГЛАМЕНТУ ЕЛЕКТРОННИХ БІРЖОВИХ ТОРГІВ
22.03.2021
РЕГЛАМЕНТ ЩОДЕННИХ ЕЛЕКТРОННИХ БІРЖОВИХ ТОРГІВ
08.01.2021
РЕГЛАМЕНТ ЕЛЕКТРОННИХ БІРЖОВИХ ТОРГІВ
24.11.2020
ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОРЯДОК НАДАННЯ В ОРЕНДУ БІРЖОВИХ МІСЦЬ
13.10.2018
ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ ТА ПРОВЕДЕННЯ АУКЦІОНІВ
07.08.2018
РЕГЛАМЕНТ ДОДАТКОВИХ АУКЦІОНІВ ДЛЯ ПІДПРИЄМСТВ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
12.05.2017
ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
21.02.2017
ПРАВИЛА БІРЖОВОЇ ТОРГІВЛІ
26.08.2015
Аукціонний комітет - комітет з організації та проведення аукціонів з продажу необробленої деревини.

Мета: врахування позиції всіх учасників ринку, а також громадської думки під час організації та проведення аукціонів з реалізації необробленої деревини.

Функції аукціонного комітету:
- здійснює загальне спостереження за дотриманням учасниками Регламенту з організації та проведення аукціонних торгів з
  продажу необробленої деревини
- бере участь в наданні замовникам статутсу учасників аукціонних торгів, про що складається протокол
- проводить засідання до початку аукціонних торгів, про що складається протокол
- надає рекомендації щодо визначення розміру кроку аукціону
- інші функції передбачені Положенням

Після затвердження акуціонним комітетом рішень, оформленних протоколом, рішення акуціонного комітету є обов'язковим для виконання всіма учасниками аукціонних торгів з продажу необробленої деревини.

Біржовий комітет - рада біржі, обирається загальними зборами членів товарної біржі, компетенція та повноваження визначаються Статутом товарної біржі.
 
Функції біржового комітету:
- контроль за дотриманням статуту біржі
- прийом до членів біржі
- визначення правил проведення біржових операцій
- контроль за допуском біржових цінностей та випуском біржових бюлетенів
- вирішення конфліктів між членами біржі та їх клієнтами
- встановлення зв'язків з державними та громадськими органами, пресою
АУКЦІОННИЙ КОМІТЕТ, ПРОТОКОЛ №17 ВІД 30.09.2018
31.08.2018
БІРЖОВИЙ КОМІТЕТ, РІШЕННЯ №12 ВІД 07.08.2018
07.08.2018
АУКЦІОННИЙ КОМІТЕТ, ПРОТОКОЛ №16 ВІД 18.05.2018
22.05.2018
БІРЖОВИЙ КОМІТЕТ, РІШЕННЯ №11 ВІД 27.04.2018
02.05.2018
АУКЦІОННИЙ КОМІТЕТ, ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ №15 ВІД 03.03.2018
07.03.2018
АУКЦІОННИЙ КОМІТЕТ, ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ №14 ВІД 21.02.2018
22.02.2018
БІРЖОВИЙ КОМІТЕТ, РІШЕННЯ №10 ВІД 18.01.2018
22.01.2018
АУКЦІОННИЙ КОМІТЕТ, ПРОТОКОЛ №13 ВІД 24.11.2017
27.11.2017
АУКЦІОННИЙ КОМІТЕТ, ПРОТОКОЛ №12 ВІД 01.11.2017
03.11.2017
АУКЦІОННИЙ КОМІТЕТ, ПРОТОКОЛ №11 ВІД 21.09.2017
23.09.2017
БІРЖОВИЙ КОМІТЕТ, РІШЕННЯ №9 ВІД 23.08.2017
23.08.2017
АУКЦІОННИЙ КОМІТЕТ, ПРОТОКОЛ №10 ВІД 07.08.2017
10.08.2017
АУКЦІОННИЙ КОМІТЕТ, ПРОТОКОЛ №9 ВІД 19.05.2017
22.05.2017
БІРЖОВИЙ КОМІТЕТ, РІШЕННЯ №8 ВІД 12.05.2017
15.05.2017
АУКЦІОННИЙ КОМІТЕТ, ПРОТОКОЛ №8 ВІД 03.03.2017
06.03.2017
БІРЖОВИЙ КОМІТЕТ, РІШЕННЯ №7 ВІД 21.02.2017
24.02.2017
БІРЖОВИЙ КОМІТЕТ, РІШЕННЯ №6 ВІД 11.01.2017
13.01.2017
АУКЦІОННИЙ КОМІТЕТ, ПРОТОКОЛ №7 ВІД 25.11.2016
28.11.2016
АУКЦІОННИЙ КОМІТЕТ, ПРОТОКОЛ №6 ВІД 17.10.2016
19.10.2016
АУКЦІОННИЙ КОМІТЕТ, ПРОТОКОЛ №5 ВІД 23.08.2016
25.08.2016
МЕМОРАНДУМ ПРО ПІДВИЩЕННЯ ПРОЗОРОСТІ ПРОВЕДЕННЯ АУКЦІОНІВ
12.08.2016
БІРЖОВИЙ КОМІТЕТ, РІШЕННЯ №5 ВІД 10.08.2016
11.08.2016
АУКЦІОННИЙ КОМІТЕТ, ПРОТОКОЛ №4 ВІД 04.08.2016
08.08.2016
БІРЖОВИЙ КОМІТЕТ, РІШЕННЯ №4 ВІД 15.06.2016
17.06.2016
АУКЦІОННИЙ КОМІТЕТ, ПРОТОКОЛ №3 ВІД 07.06.2016
10.06.2016
АУКЦІОННИЙ КОМІТЕТ, ПРОТОКОЛ №2 ВІД 12.04.2016
14.04.2016
БІРЖОВИЙ КОМІТЕТ, РІШЕННЯ №3 ВІД 07.04.2016
11.04.2016
АУКЦІОННИЙ КОМІТЕТ, ПРОТОКОЛ №1 ВІД 22.03.2016
23.03.2016
БІРЖОВИЙ КОМІТЕТ, РІШЕННЯ №2 ВІД 20.02.2016
22.02.2016